Update internetplatform

Op 30 november en 6 december jl hebben we ons Internetplatform (www.complaid.nl) op een aantal punten vernieuwd en uitgebreid.

Zo is naast een aantal bugfixes (o.a. Radio en TARA) de berichtenmodule vernieuwd en is de bestaande flashmodule voor opnemen audio vervangen door een html5module. Als het goed is zullen gebruikers hier weinig van merken. Begin volgend jaar zullen we deze nieuwe opname-module ook plaatsen op andere plekken in het platform waar audio moet worden opgenomen. We zullen dit gefaseerd doen.

Bij het uploaden van videobestanden ondersteunt het platform naast Apple-(.mov) en Windows(.wmv)-bestanden nu ook de standaard MP4-bestanden. Converteren van eigen videobestanden zal hierdoor bijna niet meer nodig zijn.

In de module Extranet, als aanvulling op de bestaande functie om zelf audio in te spreken of te uploaden, is een plug-in geplaatst die bestaande tekst automatisch omzet naar spraak. Dit als extra faciliteit voor de auteurs bij plaatsten van grotere tekstblokken. 

De module Mijn Plan is aangevuld met het onderdeel Evaluatie. Tevens is een aantal bugs opgeloste en is de module verder geoptimaliseerd door menu’s toe te voegen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Zorgorganisaties ontsluiten Internet voor haar cliënten

Via www.complaid.nl maken steeds meer cliënten met een verstandelijke beperking gebruik van het toegankelijke Internetplatform van Ookjij.nl.

De Internet applicaties zijn ontwikkeld door Ookjij.nl in samenwerking met diverse zorgorganisaties in Nederland.

Een aantal zorgorganisaties maakt gebruik van hun eigen ingang (www.ikbenonline.com) voor de toegang tot het platform van Ookjij.nl.

Lees hier het verhaal van Prinsenstichting:

https://www.zorgvisie.nl/ict/nieuws/2017/1/ikbenonlinecom-ontsluit-internet-voor-mensen-met-beperking/

Lees ook: Artikel in bijlage

Lessen voor verkiezingen 2017 beschikbaar in de TARA leeromgeving.

Ookjij.nl heeft een het lesprogramma “Verkiezingen” geheel vernieuwd en aangepast. De volgende leerobjecten zijn beschikbaar:

 

1. Politiek en politieke partijen

2. Regering en Tweede kamer

3. Stemmen

4. Na de verkiezingen

 

Verder hebben een aantal politieke partijen over onderwerpen, w.o. Werk&inkomen, veiligheid, asielbeleid, gehandicaptenbeleid bij ons teksten aangeleverd in begrijpelijke taal. Met deze informatie hebben wij leerobjecten gemaakt met gesproken tekst zodat deze ook toegankelijk zijn voor mensen die moeite hebben met lezen.

De leerobjecten zijn toegankelijk in de TARA applicatie, via www.complaid.nl met inlogcode 665545. Klik vervolgens op “ga verder” en kies het logo van Ookjij.

Nieuwe functionaliteit in de TARA leeromgeving

Logo Tara pro Groot.jpg

We hebben de previewfunctie van leerobjecten verbeterd. Bij de preview is nu ook de resultatenpagina zichtbaar. De preview opent altijd in een nieuw tabblad. Om tijdens het ontwikkelen van een leerobject de preview te bekijken moet wel eerst het leerobject lokaal gepubliceerd worden.

 

In de lessen kan de coach de volgorde van de leerobjecten wijzigen. De gesorteerde LO’s zijn dan aan de cliëntzijde zichtbaar in de gekozen volgorde.

 

Het is mogelijk om Leerobjecten uit de store te kopiëren naar de eigen omgeving. Kopiëren van een leerobject mag op dit moment alleen door de instantiebeheerder en lesstofontwikkelaar. Zij kunnen vervolgens het leerobject naar eigen inzicht aanpassen voor lokaal gebruik.

Computertool “heb je pijn?” beschikbaar als nieuwe module op ons platform.

Door een nauwe samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Stichting Ookjij.nl is een nieuwe module voor het platform ontwikkeld.

De basis voor deze module werd gelegd door Nanda de Knegt die onderzoek heeft gedaan naar de pijnbeleving bij mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor een uitgebreid artikel over dit onderwerp: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/pijnbeleving-verstandelijke-beperking-praktisch-hulpmiddel-bij-zelfrapportage.html

Bij diverse instellingen is deze module de afgelopen maanden uitgebreid getest. Lees hier de ervaringen van een begeleider en een client.
 

E-kaarten toegevoegd

Er zijn 6 nieuwe E-kaarten (“bedankt voor je kaart”) toegevoegd in de categorie: “Bedankt”. De kaarten zijn foto’s van kunstwerken en aangeleverd door Koninklijke Visio (www.visio.org) .
Wij staan open voor suggesties voor aanvullingen in ons bestand van E-kaarten. Met name afbeeldingen van kunstwerken door cliënten zelf gemaakt hebben onze voorkeur. U kunt uw suggesties mailen naar support@ookjij.nl
 

Nieuwe functionaliteit op het platform toegevoegd

upload_knopje.png
Afbeelding.png

Gisteravond hebben wij met succes nieuwe functionaliteit aan het platform toegevoegd. De verbeteringen zijn voornamelijk aan de beheerkant, maar ook aan de clientkant te vinden.
Het is nu mogelijk om zonder de Adobe flash module audiobestanden toe te voegen aan de verschillende items. Daarvoor hebben we een nieuw icoon geïntroduceerd (zie bijlage). Dit knopje vind u naast het microfoontje. Deze toevoeging houdt in dat u ook vanaf een Tablet/Ipad audiobestanden kunt toevoegen aan het platform.
Daarnaast hebben we de upload van afbeeldingen verbeterd. Ook daarvoor is geen Adobe Flash module meer nodig en kunt u vanaf een Tablet/Ipad een foto maken en deze toevoegen aan het platform (bv Mijn Site, Profielfoto, etc.)
Ten slotte is bij het toevoegen van afbeeldingen een beeldbewerkingsfunctie toegevoegd. Bij het toevoegen van een afbeelding wordt de nieuwe afbeelding getoond in een kader (zie bijlage). Vervolgens kan men selecteren welk deel van de afbeelding getoond moet worden door het kader te verschuiven en/of groter/kleiner te maken. De afmetingen van het getoonde kader is afhankelijk van het op die plek gebruikte sjabloon in het platform en zorgt er voor dat de afbeelding op een correcte wijze in het platform wordt weergegeven.
We menen dat door deze toevoegingen het gebruik en het beheer van het platform voor zowel cliënten als familie en professionals verder is vereenvoudigd en verbeterd.
We vragen u dan ook om deze informatie verder binnen uw organisatie te verspreiden.
Mochten er over deze nieuwe toevoegingen nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.
Jaap Verbeek
Stichting Ookjij.nl

M: 06 55388408

Maatjes Module

Stichting Ookjij.nl heeft samen met drie zorgorganisaties een nieuwe module voor het Landelijk Community Platform ontwikkeld. Met deze module (“Maatjes Zoeken”) kunnen mensen met een verstandelijke beperking in een veilige omgeving nieuwe contacten leggen. Deze module is vanaf 1 februari 2016 online gekomen.
In een pilotproject wordt momenteel met een groep gebruikers uit verschillende zorgorganisaties de module uitgebreid beproefd.
Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden hebben we een instructievideo gemaakt: