Doelstelling, missie en visie

De Stichting Ookjij.nl maakt Internet toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet of nauwelijks kunnen lezen. Op het online platform kunnen zij zich informeren, plezier maken en contacten leggen met anderen in hun vrije tijd. Het platform wordt door jong en oud belangrijk gevonden. Tijdens het bezoeken doen zij informatie op over allerlei onderwerpen. De kennis die zij zodoende verwerven draagt bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, waardoor zij beter in staat zijn te integreren in de samenleving.  

Het doel van de Stichting Ookjij.nl is om te stimuleren, dat vele internet-applicaties geschikt worden gemaakt voor mensen met beperkte verstandelijke en taalvermogens, waarin de doelgroep zelfstandig zijn weg kan vinden. Kenmerken van de internetsite zijn: veilig, herkenbaar, interessant en leuk.

De Stichting biedt daartoe een kwaliteitsmerk en een ondersteunende infrastructuur aan ten behoeve van relevante content-leveranciers.

Historie

De initiatiefnemers van de Stichting Ookjij.nl constateerden in het jaar 2000, dat er voor jongeren met een verstandelijke beperking, die niet of nauwelijks kunnen lezen er nauwelijks iets te vinden was op het internet om zich te vermaken. Deze jongeren vertelden, dat zij graag het internet willen bezoeken om spelletjes te doen, onderwerpen met een hoog informatief gehalte te raadplegen en contacten te leggen met anderen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een pilot en sinds oktober 2001 is de internetsite www.ookjij.nl operationeel. Deze site is specifiek ontwikkeld en bedoeld voor de doelgroep. Na het ontwikkelen van een website heeft de Stichting in 2007 een platform laten ontwikkelen om binnen een veilige omgeving de groei, zelfstandigheid en zelfvertrouwen van gebruikers te vergroten. Zowel zorginstellingen als particulieren maken gebruik van dit platform.