Update internetplatform

Op 30 november en 6 december jl hebben we ons Internetplatform (www.complaid.nl) op een aantal punten vernieuwd en uitgebreid.

Zo is naast een aantal bugfixes (o.a. Radio en TARA) de berichtenmodule vernieuwd en is de bestaande flashmodule voor opnemen audio vervangen door een html5module. Als het goed is zullen gebruikers hier weinig van merken. Begin volgend jaar zullen we deze nieuwe opname-module ook plaatsen op andere plekken in het platform waar audio moet worden opgenomen. We zullen dit gefaseerd doen.

Bij het uploaden van videobestanden ondersteunt het platform naast Apple-(.mov) en Windows(.wmv)-bestanden nu ook de standaard MP4-bestanden. Converteren van eigen videobestanden zal hierdoor bijna niet meer nodig zijn.

In de module Extranet, als aanvulling op de bestaande functie om zelf audio in te spreken of te uploaden, is een plug-in geplaatst die bestaande tekst automatisch omzet naar spraak. Dit als extra faciliteit voor de auteurs bij plaatsten van grotere tekstblokken. 

De module Mijn Plan is aangevuld met het onderdeel Evaluatie. Tevens is een aantal bugs opgeloste en is de module verder geoptimaliseerd door menu’s toe te voegen om de toegankelijkheid te verbeteren.