Aansprakelijkheid

Stichting Ookjij.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Stichting Ookjij.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Stichting Ookjij.nl verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Stichting Ookjij.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stichting Ookjij.nl worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.