Ookjij modules: 

Waarom Ookjij.nl

Uniek     Toegankelijk     Veilig

click op de modules voor meer informatie

Dit is het hoofdmenu, na inloggen zijn de geactiveerde modules voor de client hier zichtbaar. Ook is er te zien of er nieuwe berichten, lessen of enquetes open staan.

Heb je pijn?

In samenwerking met de Vrije Universiteit, afdeling Klinische Neuropsychologie, is een module voor het platform ontwikkeld.
Met deze module “heb je pijn” kan de organisatie bij cliënten in een vroegtijdig stadium de aanwezigheid van pijn bij mensen met een (verstandelijke) beperking signaleren en de pijnbeleving uitvragen (locatie en ernst).
De antwoorden worden geregistreerd in een veilige omgeving en is enkel toegankelijk voor geautoriseerde medewerker(s) van de organisatie.
De module is een screening van pijn, waarna verdere pijndiagnostiek kan plaatsvinden.

Berichten

Een module waarmee de gebruiker op een toegankelijke wijze verschillende vormen van e-mail kan toepassen.
De module ondersteunt naast tekstberichten ook gesproken berichten, videoberichten en E-kaarten.
Bij het versturen van berichten wordt gebruik gemaakt van de contacten in het eigen vriendenboek.

Videochat/Beeldbellen

Om gebruik te kunnen maken van videochat moet de gebruiker zich eerst aanmelden, door voor de videochat online te gaan.
In een overzicht worden alle contacten weergegeven die op dat moment ook online zijn.
De gebruiker kan hieruit zijn keuze maken en een oproep plaatsten.

Vriendenboek

In het vriendenboek staan alle contacten waarmee de gebruiker kan mailen en beeldbellen.
Contacten zijn vanwege privacy beperkt tot gebruikers (cliënten, familie, professionals) binnen de eigen instantie.

Mijn Site

Deze module bevat het profiel van de gebruiker.
In het profiel staan behalve een korte beschrijving wie de gebruiker is, informatie over bijvoorbeeld favoriete eten, favoriete sport en TV-programma’s.
De gebruiker kan deze gegevens in een toegankelijke gebruikersinterface zelf aanpassen.

Muziek

Met een eenvoudige navigatie kan de cliënt eigen audiobestanden selecteren en beluisteren.
Cliënten met extra rechten kunnen zelf audiobestanden toevoegen.

TARA, individueel leren en begeleiden

Voor het ondersteunen van individueel leren en begeleiden van mensen met een (verstandelijke) beperking is de TARA leeromgeving ontwikkeld. TARA maakt gebruik van een leermethode die aansluit bij zowel het onderwijs als de zorg. TARA biedt tevens lesstofontwikkelaars de mogelijkheid om zelf lesmateriaal te maken. Deze leerobjecten blijven in eerste instantie beperkt tot de eigen omgeving, maar men kan deze ook beschikbaar stellen aan andere organisaties die zijn aangesloten op het TARA platform. Zo ontstaat een landelijke community van TARA-gebruikers, die lesmateriaal onderling kunnen uitwisselen.

Maatjes zoeken

Met deze module (“Maatjes Zoeken”) kunnen gebruikers in een veilige omgeving zelfstandig nieuwe contacten leggen binnen en buiten de eigen instantie.
Gebruikers kunnen zelfstandig hun maatjesprofiel samenstellen (leeftijd, hobby’s, afstand, etc.).
Keuze is beperkt tot alle gebruikers die toegang hebben tot deze module. Begeleiding vindt plaats middels een interne of externe maatjescoach.

Berichten

Een module waarmee de gebruiker op een toegankelijke wijze verschillende vormen van e-mail kan toepassen.
De module ondersteunt naast tekstberichten ook gesproken berichten, videoberichten en E-kaarten.
Bij het versturen van berichten wordt gebruik gemaakt van de contacten in het eigen vriendenboek.

Enquete/wat vind jij?

Zorgorganisaties kunnen met deze module zeer toegankelijke vragenlijsten voor cliënten opstellen op basis van een aantal vaste sjablonen.
Naast gesloten vragen zijn ook open vragen mogelijk.
Een beheerder kan de verkregen antwoorden samenvatten en publiceren voor cliënten en de organisatie.

Radio

Sommige Organisaties maken een eigen radioprogramma.
Veelal zijn dit vrijwilligersactiviteiten, waar cliënten ook een bijdrage aan leveren.
De Radiomodule biedt de mogelijkheid om een live-uitzending te distribueren via het platform.
Bovendien bevat de module een “Uitzending Gemist”-applicatie, zodat ook oudere uitzendingen op een toegankelijke manier ontsloten worden.

Extranet

De extranetmodule biedt de organisatie de mogelijkheid om eigen content (artikelen) van en over de eigen organisatie te publiceren, zodat cliënten op een toegankelijke wijze toegang hebben tot deze informatie.
In de artikelen kunnen foto’s/afbeeldingen, video’s, teksten en audiobestanden geplaatst worden.

Digitaal Levensboek

Het Digitaal Levensboek is een uitgebreide variant op de Mijn Site module. Het Digitaal Levensboek wordt gevuld door familie of professionals.
De inhoud, gerubriceerd in zelfgekozen hoofdstukken, kan bestaan uit tekst, videofilmpjes, foto’s, geluiden en muziek.
De cliënt heeft zelfstandig toegang tot zijn of haar eigen multimedia website.