Zorgorganisaties ontsluiten Internet voor haar cliënten

Via www.complaid.nl maken steeds meer cliënten met een verstandelijke beperking gebruik van het toegankelijke Internetplatform van Ookjij.nl.

De Internet applicaties zijn ontwikkeld door Ookjij.nl in samenwerking met diverse zorgorganisaties in Nederland.

Een aantal zorgorganisaties maakt gebruik van hun eigen ingang (www.ikbenonline.com) voor de toegang tot het platform van Ookjij.nl.

Lees hier het verhaal van Prinsenstichting:

https://www.zorgvisie.nl/ict/nieuws/2017/1/ikbenonlinecom-ontsluit-internet-voor-mensen-met-beperking/

Lees ook: Artikel in bijlage