Aanmeldingsformulier ookjij particulier

Gegevens Client
vul hier de gegevens in voor wie het abonnement bestemd is
Achternaam
Geslacht Client *
Geboortedatum Client
Geboortedatum Client
Adres Client
Gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger
Achternaam
Geboortedatum *
Geboortedatum
Adres
Indien het adres hetzelfde is als client dit veld leeg laten.

Een abonnement op het platform bedraagt 36 euro per jaar (incl. BTW).

Bij aanmelding en inschrijving wordt het abonnement voor max. 2 jaar in rekening gebracht, waarbij voor het lopende kalenderjaar  het abonnement wordt vastgesteld naar rato van het aantal maanden na inschrijving.