Clienten van Ipse de Bruggen gaan “online”

In de afgelopen maanden is er door Ipse de Bruggen onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden van cliënten. Dit onderzoek heeft er o.a. toe geleid dat Ipse de Bruggen samen met een groep cliënten een pilot is gestart met het digitaal cliëntenportaal. Dit is een grote wens voor cliënten die in het dagelijks leven moeilijk contact maken.

Ipse de Bruggen wil door middel van dit cliëntenportaal cliënten ondersteunen bij het verhogen van de digitale vaardigheden, het vergroten van het sociale netwerk of het verbeteren van de communicatie met anderen. Om te onderzoeken of het cliëntenportaal hiervoor het juiste middel is, zijn twintig cliënten en hun begeleiders/ouders begonnen met een twaalf weken durende pilot waarin zij het portaal mogen uittesten. Hierbij geven zij hun mening over de aangeboden modules en het platform.

Ouders zijn enthousiast

Om het project goed te evalueren is er een ouderbijeenkomst georganiseerd. Familieleden zijn enthousiast over de mogelijkheden die het portaal biedt voor de cliënten. Ze hebben vanaf het begin van de pilot regelmatig contact gehad met elkaar via het portaal. Een ouder vertelt dat hij het fijn vindt dat dit voor zijn dochter op een veilige manier gebeurt. Andere ouders zijn bezig om familieleden uit het buitenland toe te voegen aan het portaal, zodat hun dochter kan beeldbellen met een tante in Suriname.

De pilot gaat door tot eind juli. Uit de proefperiode moet blijken of het platform daadwerkelijk geschikt is om organisatie breed in te zetten.

2014-06-16_20.51.42.jpg
2014-06-16_21.10.07.jpg