TARA

Wilt u ervoor zorgen dat leerlingen met een verstandelijke beperking langer en geconcentreerder met lesstof bezig zijn? En dat ze zelfstandig(er) de lessen volgen? Dat kan met TARA. TARA biedt een uitgebreid online lesprogramma dat te koppelen is aan een leerlingvolgsysteem. Het is een complete methode met lessen over wonen, werken, vrije tijd en zelfstandigheid. Daarbij zorgt TARA ervoor dat leerlingen vertrouwd raken met sociale netwerken. Dat gebeurt binnen een veilige en gestructureerde omgeving. TARA biedt zo een platform waarbinnen leerlingen zelfstandig kunnen leren en zich ontplooien. Daarbij is TARA ook geschikt voor gebruikers die niet kunnen lezen.


TARA is een online lesprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt gebruik gemaakt van een leermethodedie zowel aansluit bij de leerlijnen die men in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gebruikt, als bij de INVRA-methode die gebruikt wordt bij zorginstellingen.

 

TARA is bijzonder gebruiksvriendelijk. Zowel de docenten als de leerlingen met een verstandelijke beperking kunnen er snel mee aan de slag.

Abonnementsvormen

TARA kent drie abonnementsvormen. Welke variant het meest geschikt is voor úw instelling hangt af van de manier waarop u TARA in wilt zetten.

TARAFree  is het abonnement voor particulieren. waarmee u TARA voor een jaar kunt uitproberen. U krijgt toegang tot de communicatieomgeving (chatprogramma en mailbox) en een aantal lessen. Bij TARAFree kunnen deelnemers gebruikmaken van 5 login's.

Het is ook mogelijk om een jaarabonnement voor particulieren af te sluiten via de website!

TARAWijs biedt een compleet ingerichte omgeving in de vormgeving van OokJij.nl. Deze abonnementsvorm werkt met licenties en is geschikt voor onderwijsinstellingen. U betaalt afhankelijk van het aantal gebruikers en van het aantal lessen dat u afneemt.

TARAPro is de meest complete variant. Uw instelling kan gebruikmaken van al het lesmateriaal én zelf lesmateriaal in het systeem plaatsen. Daarbij kunt u de vormgeving aanpassen aan die van uw instelling, zodat TARA binnen de huisstijl past.

 

Stichting Ookjij.nl heeft de exploitatie van het landelijk community platform ondergebracht bij Complaid B.V.